IACapital

Buy Vàng khi phá vỡ mô hình tăng

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản thị trường Gold 28/05

➡️Trường hợp 1:
- Giá Vàng sẽ có nhịp điều chỉnh giảm về vùng 1892 và bật tăng trở lại lên vùng 1903 trước khi breakout hướng đến vùng 1912 $/oz (60%)

➡️Trường hợp 2:
- Giá Vàng sẽ sideway trong biên độ 1892-1905 $/oz, xu hướng tích luỹ (30%)

➡️Trường hợp 3:
- Giá sẽ phá vỡ hỗ trợ quan trọng 1892 hướng xuống vùng hỗ trợ 1886 và có thể giảm về lại vùng 1880 $/oz (10%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.