LuTienSinh

Gold: Tàu lượn siêu tốc không dành người yếu bóng vía!

Giá xuống
LuTienSinh Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiên quyết: Stoploss tuyệt đối!
Entry Gold 1470 với Stoploss tuyệt đối 1474 và Tp lần lượt tại 1462-1460-1458.
Gold xác lập đỉnh tại 1475 rồi nhanh chóng giảm lắp GAP ở hiện tại, để ý khung ngắn hạn H1 Gold bị đuối lực quanh 1470 phải nhờ cú GAP mới tăng trưởng vượt mốc và nhanh chóng bị phe bán chiếm lợi thế. Nhìn kĩ hơn 1470-1475-1470 là mô hình Shoulder-Head-Shoulder có thể chấp nhận Sell lướt. Nếu Lỡ entry thì đứng ngoài.
Gold hiện tại thiếu dữ liệu phân tích nên tạm thời lướt trước, kết thúc phiên Á rõ ràng hơn mình sẽ nhận định tổng thể!
Bình luận:
hủy kèo này nhé! Gold k hồi về 69, báo hiệu nhịp giảm ngắn hạn. Chờ đợi vùng giá đẹp để chấp nhận Buy trở lại!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.