FOREXDIGI

Canh Sell Gold

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh Sell tại các mức cản:

- Sell dài tại cản (1788 - 1790) và (1792 - 1795)

TP: 1777

SL: 1797

Chúc các Trader giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.