Kittyted

Vàng (giá xuống)

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cập nhật ngày 07/06/2019
1. Khung ngày cho hình cá mập
2. Khung H4 các chỉ báo cho thấy các nến dần rời xa không bám vào đường Bollinger bands , MACD , RSI có divergence Foreindex dưới đường 0
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.