Sinvestvn

Vàng đã đến lúc giảm điều chỉnh.

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng XAUUSD đang tăng rất mạnh trên cả khung Weekly và Daily.

Trên khung H1, XAUUSD chuẩn bị có nhịp giảm điều chỉnh, có thể canh SELL ngắn khi giá phá vỡ trend line .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.