ThanhThaoMC

GOLD chuẩn bị tăng trở lại

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đã dừng tại vị trí FIBO 382 trong 3 ngày qua.
Tôi thực sự muốn xem liệu Vàng có điều chỉnh hay không. Nếu vàng điều chỉnh, chúng ta sẽ thấy một cú swing mạnh mẽ có thể phá vỡ 1340 và tạo ra một kỷ lục mới về vàng (không phải trong tuần này hay tuần tới, mà là trong vài tháng).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.