dvtrade999

Dự kiến vàng tiếp tục tăng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cuối tuần qua vàng hồi phục khá tốt, đó là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng tiếp trong tuần tới.
Chờ buy vàng ở vùng backtest khi giá vượt qua 1761.
Hoặc chờ mua tại 1742.
Mục tiêu 1780
- Nếu giá tới 1780 thì sell xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.