JinShenron

Gold Bearish - Động thái của Fed nói lên tất cả

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá phá cản
Giá phá trend tăng
Áp lực phe bán mạnh mẽ
Giá đang test tỷ lệ vàng 0.618 của Fibonaccy - thước đo tâm lý thị trường
Động thái của Fed
Xâu chuỗi tất cả logic. Sẽ có 1 cú ngã của thị trường vàng. Sớm thôi !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.