maivanhai

XAUUSD đánh lên

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
kịch bản có thể của vàng, sau khi phá vỡ vùng side way trên H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.