abeer25

gold phân phôi hay tích lũy ?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nhìn kl thì e nghi nó phân phối
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.