NguyenThang33

Vàng - Khủng hoảng nhưng vẫn short

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang có xu hướng đảo chiều sau một loạt thơi gian lên đồng, thăng thiên :D Hy vọng nhiều ae có thể về bờ (Nếu chưa cháy khét lẹt từ đợt nó tăng).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.