VictorHua

XAU/USD: Kịch bản 3- Ngày 6/2/2022

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Không kỳ vọng quá nhiều vào kịch bản 3 cho XAU/USD , bởi vì thời điểm hiện tại, không có nhiều thông tin hành động giá ủng hộ kịch bản này.

Vẫn còn có nhiều kịch bản thay thế và kịch bản chính(xác suất cao), hãy theo dõi tôi để nhận được các cập nhật mới nhất về kịch bản giao dịch sóng Elliott và thông tin từ hành động giá.
---
Have a nice day!
Giao dịch đang hoạt động: Kịch bản diễn ra đúng kỳ vọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.