FIUGOLD

FOLLOW MARKETS (XAUUSD 23.6.2021)

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Hiện tại vẫn trong quá trình tích lũy của Vàng, Tuy nhiên góc nhìn hiện tại vẫn nghiên về BUY hơn

- DXY đã tạo mô hình VĐV và giảm khá mạnh về khu vực 90.2

- Sẽ có 2 Entry cho chúng ta buy lúc này :

+ TH1 ( màu đỏ): Giá tăng ở thời điểm hiện tại, đục xuyên qua vùng giá 1793-1795, chúng ta sẽ BUY khi giá test lại khu vực đó.

+ TH2 ( màu xanh): Buy khi giá test lại vùng giá 176x
Stoploss ở 1758
* mình có để liên kết về DXY ở phần liên kết

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.