GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang đi trong cấu trúc tăng giá, trong lúc lo ngại rủi ro vẫn còn

Tìm buy 1, tại giá 1493, stop 1488, mục tiêu 1510

Tìm buy 2 tại giá 1485, stop 1480, mục tiêu 1510

Nếu tin ra thị trường thay đổi kỳ vọng có thể sell stop 1480, mục tiêu 1460

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.