Trongvinh-FA25

Elliott Wave Trading - Update XAU/USD 30.11.2022 - Sell On Rally

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã kết thúc nhịp hồi phục sóng b và tiếp diễn sóng giảm c về các target 171x, 170x và 169x.

Tôi tiếp tục giữ ý tưởng short ngắn hạn trong chia sẻ ngày 20.11.2022

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.