duongminhf1

Tiếp tục xu hướng giảm GOLD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục xu hướng giảm hàng ngày của GOLD 156X?
SELL BREAK OUT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.