GKFXPrimeVN

XAUUSD - 26/07/2018

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1227,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1227,50 với mục tiêu 1235,00 & 1240,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1227,50, có thể tới 1223,00 & 1218,25.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.