NgocHaiPearlie

Chiến lược sell Vàng về 1770

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc mừng năm mới!

Nhận định giá Vàng
Trên đồ thị Vàng đã tăng lên vùng kháng cự và lực mua đang chững lại, dấu hiệu giảm xác nhận xu hướng điều chỉnh đã kết thúc và có thể giá sẽ giảm mạnh lại theo xu hướng giảm.
Giá phá vỡ trend của sóng điều chỉnh tăng cho nên tín hiệu sell đang được xác nhận.
Tín hiệu Sell Vàng giá 1800
SL 1809
TP 1780-1770
Lưu ý tín hiệu trong nhiều ngày nên các chiến lược ngắn hạn hơn chúng ta vẫn vào với sl vả tp ngắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.