WolfGEGF

[WOLF TRADE] GOLD TRONG TUẦN 3/T6

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Yếu tố:
1, Hoàn toàn thoát khỏi kênh xu hướng tăng ngắn hạn
2, Thiết lập xu hướng điều chỉnh ngắn hạn (đã tạo kênh xu hướng)
3, MA và MACD hỗ trợ bán

Kịch bản:
1, Giá giảm về 1841 và có tín hiệu đảo chiều nhẹ
2, Giá giảm mạnh xuyên qua vùng 1841 và giảm về 1820, thấp nhất tại vùng 1800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.