AMBroker

Gold ngày 28/5/2019

Giá lên
AMBroker Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng: Trung tính
Hỗ trợ: 1180-1220, 1237, 1266-1280.
Kháng cự: 1305-1310, 1325 và 1355
Price action: mô hình Inside bar hình thành cuối tuần trước có vẻ chuẩn bị phá lên trên. Mô hình pin bar + inside bar của tuần trước cũng đã phá lên trên.
Chúng tôi khuyến nghị mua vào tại vùng 1266-1280 (vùng support) và chúng tôi kỳ vọng một nhịp bật lên lại vùng 1305 nếu chúng ta có thể giữ vững được vùng hỗ trợ đó. Nếu support bị thủng, chúng ta cần phải tránh mua vào.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mua sát hỗ trợ việc gì phải lo ae trader nhỉ!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.