HongLinhFX

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG (1/11-5/11) KHUNG W

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Có thể nhìn thấy rõ biên độ hẹp dần.
Vùng hỗ trợ hiện tại ở 1720
Kháng cự là 1813
Sw (đi ngang) trong biên độ gần 100 giá. Cho đến khi nào bức phá dowtrend thì mới có 1 nhịp tăng mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.