PhamTanPhat

ELLIOTT PATTERN CHO THẤY GOLD CÓ THỂ GIẢM VỀ DƯỚI 1300

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gía có thể vận động theo mẫu hình sóng Triangle lớn từ 2016. Với mẫu hình này, XAU có thể giảm về dưới 1300 với mục tiêu là 1250