hailnforex

GOLD đánh xuống hoặc chờ sell với mô hình 3 đỉnh

Giá xuống
hailnforex Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đang hình thành mô hình 3 đỉnh và sideway trong biên độ lớn. Chủ đạo vẫn ưu tiên đánh xuống
Bình luận:
GOLD nây đã giảm về TP1 giá 1400. Hiện giá đang trong quá trình điều chỉnh canh sell lại ở 1411
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.