Tungbet888

Vàng xu hướng lên sau khi chạm hỗ trợ 1738

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đã chạm hỗ trợ 1738, đây là dấu hiệu hồi lại(Pullback) 176x-179x anh em BUY nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.