OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện Gold vẫn đang chạy trong cây mother bar. Chờ đợi tín hiệu sell khi giá break khỏi 1479 hoặc là buy khi giá phản ứng ở biên dưới cây morther bar 1480.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.