Orcinus_Trading

DAILY SCALP: XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Scalp Vàng trong vùng giá Sideway biên độ rộng tích lũy. Cân chỉnh khối lượng và phân bổ vốn phù hợp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.