Hong_Hoang_Trading_Group

NHẬN ĐỊNH XAUUSD NGÀY 10/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh 14-15h giá không thủng 27 thì sell quanh 27-28 sl 29.5 tp 23- 20-14-09
Nếu 13h40-14h10 k lên tới 27 mà phá thủng 24 thì canh 14-15h retest lại 24-25 sell sl 27.5 tp 20-14 -09
Kịch bản phụ cho buy: 15-16h không phá 20 thì buy quanh 19-20 sl17.5 tp 24 -27-30

Lưu ý: Quản lý vốn, bên mình sẽ update liên tục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.