FAST-TRADING

GOLD còn một đợt tăng ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi hoàn thành 5 đợt sóng tăng ngắn hạn thì GOLD đã có đợt test nhanh lại vùng hỗ trợ mạnh 1960 - 1965 ngay trong đêm và bật tăng theo xu hướng chính, nếu quan sát về thời điểm này thì xu hướng tăng của VÀNG đã tương đối rõ ràng và có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng điểm trong thời gian tới.

Nếu đánh nhãn sóng từ đợt tăng tại vùng Support thì GOLD đã chạy được 4 sóng và khả năng cao sẽ còn 1 đợt sóng tăng trong chiều và tối nay trước khi có sự điều chỉnh cho sóng mới. Nếu xem xét giao dịch thì Entry Buy được ủng hộ nhiều hơn.

Chúng ta có thể chờ Buy quanh vùng support nhỏ 1977 - 1980 với mức mục tiêu quanh 1988 - 1992. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1970.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.