SinvestFX

Buy Vàng trong ngắn hạn khung H1

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy Vàng ngắn hạn tại 1498.
Stop loss 1490
Target 1 1505
Target 2 1513
Good luck!

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.