NgocSon_SM

Vàng 12/1 - Đầu tháng vàng Sideway trong biên độ rộng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng Sell ngắn giá hiện tại
XAUUSD giá đã đi xuống và phá vỡ khỏi vùng sideway 1780-1810
Hôm nay có thể vàng đã có một nhịp điều chỉnh trước khi tiếp tục đi xuống.Và sẽ chờ phản ứng giá ở vùng hỗ trơ 177x

Chiến lược giao dịch:
Sell vàng 1790
SL 1795
TP 1775

Buy vàng 1772
SL 1766
TP 1800,1810
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.