TradingWithHunter

Nhận định xu hướng Vàng ngày 4/4

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4:
- Xu hướng giảm hiện tại mặc dù vẫn được duy trì nhưng có vẻ như vùng giá 1288.50 là 1 vùng Hỗ trợ khá tốt, khi liên tục tạo ra các Pin bar tại vùng này. Trong hôm nay nếu giá bật tăng lên phá qua vùng giá 1296( đỉnh A), thì chính thức xác nhận xu hướng giảm trên H4 bị phá vỡ. Cho đến thời điểm đó, chúng ta vẫn tiếp tục kì vọng giá đang hình thành 1 Complex Pullback, do đó chúng ta sẽ canh bán xuống theo xu hướng tại vùng 1293 và 1296.

H1:
- Trên khung này chúng ta thấy rõ mặc dù giá không thể tiếp tục tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng giá vẫn chưa phá qua được đỉnh A. ( Đỉnh A là đỉnh tạo ra đáy thấp nhất), do đó chúng ta xác định giá hiện tại đang tạo nên 1 Complex Pullback.

Tổng kết:
- Do đỉnh A chưa bị phá vỡ, do đó chúng ta tiếp tục kì vọng giá đang hình thành nên 1 Complex Pullback, do đó sẽ canh bán tại các vùng Kháng cự 1293 và 1296. Nếu giá tăng lên phá vỡ vùng giá 1296, thì chính thức xác nhận cấu trúc xu hướng giảm bị phá vỡ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.