DatTong

XAUUSD, Dự đoán xu hướng gold cho NFP tối nay.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD , Dự đoán xu hướng gold cho NFP tối nay.
--> Bán
Bình luận:
Dời stoploss vào điểm vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.