GKFXPrimeVN

Gold, còn tăng nhưng hãy đừng vội!

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong tất cả các chart, ta đều thấy tổng quan là Gold tăng rất mạnh, tuy nhiên đang điều chỉnh ở thời điểm hiện tại. Sự điều chỉnh là dễ hiểu vì một bộ phận nhà đầu tư chốt lời. Hiện tình hình căng thẳng ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nên một kịch bản sau khi điều chỉnh, Gold tăng mạnh trở lại là rất có thể.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.