mrtuanvn

Long GOLD theo mô hình Ichimoku

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết quả phân tích của hệ thống AI Ichimoku theo nguyên lý cân bằng
Đóng lệnh: dừng lỗ