GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư vàng 15-1

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dựa trên sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn, Vàng có thể tiếp tục lên nhanh trong thời gian tới. Chiến thuật đầu tư, mọi nguoi có thể xem trên hình