FAST-TRADING

GOLD CHUẨN BỊ CHO KỊCH BẢN VƯỢT MỐC 2000

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, sau khi hiệu chỉnh sóng ABC quanh vùng 1962 - 1964 thì GOLD đã tiếp tục tăng mạnh trong đêm lên đến vùng 198x trong sáng nay.

Nếu chúng ta nhìn cấu trúc sóng kể từ lúc tăng, GOLD có thể giả định đang di chuyển trên con sóng 3 sau phiên giao dịch hôm qua với sóng 3 là sóng mở rộng (Nhãn trắng) và có 5 sóng nhỏ bên trong (Nhãn đỏ).

Hiện tại giá đang tạo cấu trúc sóng IV và chuẩn bị chuyển tiếp sang sóng đẩy V, nếu anh em giao dịch thì có thể Buy quanh vùng 1984 này với mục tiêu ngắn tại 1994 - 2000, cũng là vùng đỉnh cũ trước đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.