tradingpro2012

Gold sẽ điều chỉnh mạnh sau khi chinh phục 1500 , Short 1506+/-

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đang tiến bước mạnh mẽ đến trend kháng cự dài hạn quanh 1506 - 1508, các chỉ báo kỹ thuật đang ở vùng quá mua, dự kiến gold sẽ điều chỉnh giảm mạnh sau khi vượt vũ môn 1500 thành công.
Chiến lược giao dịch : Short 1506 +/-1; Stoploss 1513 ; Take profit 1480 - 1450.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.