NguyenThang33

Cậu Vàng - Mô hình cánh dơi

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Anh chị em tham khảo:
ĐIểm vào - 1301

Tp 1 - 1298
TP 2 - 1296

SL tại - 1304