NguyenThang33

Cậu Vàng - Mô hình cánh dơi

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Anh chị em tham khảo:
ĐIểm vào - 1301

Tp 1 - 1298
TP 2 - 1296

SL tại - 1304

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.