PKTeam

Canh Sell GOLD

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá gold hiện tại đã phá vỡ cản month 1485. Nhận định sắp tới gold sẽ tiếp tục giảm về lại vùng 1439.Chiến lược chủ đạo canh sell. Vùng giá tốt canh sell 1488, 1495
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.