GKFXPrimeVN

Gold, điều chỉnh để bước lên vũ đài mới!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với số liệu việc làm của Mỹ là 225 nghìn việc làm mới được tạo ra, USD đang có thêm lý do để tăng mạnh sau các tin tức về đình chiến thương mại giữa Mỹ & TQ . Có thể xem 2 thông tin trên là cũ hích cho USD và tạm thời kìm hãm Gold chưa tăng lại ngay. Tuy nhiên căng thẳng Mỹ - Iran vẫn còn đó, cuộc chiến thương mại có thể tái bùng phát nếu 2 bên không có đột phá trong đàm phán và Gold hoàn toàn có thể bật lên thậm chí đến hơn $1500/oz. Chiến lược như hình bên, anh em tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.