OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
kịch bản vàng hồi về chạm text lại khang cự
tín hiệu vào lệnh tăng bao gồm : fakey cản tuần + break trendline
lợi nhuận 2R .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.