congminh222

XAUUSD Xu thế tăng khả năng bắt đầu từ đây

Giá lên
congminh222 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nếu giá không phá được 1764 thì SL dương rồi chờ tiếp nhé! Good luck
Bình luận: Giá phá 1764, SL và tự tin giữ lệnh nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.