FAST-TRADING

Gold cần phá vỡ điểm Breakout quan trọng trong đêm nay

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp nối cho bài nhận định Gold lần trước, chúng ta kỳ vọng mô hình điều chỉnh A-B-C sẽ kết thúc tại vùng 1787 - 1790. Hiện tại giá đang tích luỹ quanh khu vực hỗ trợ này nhưng vẫn chưa có sự xác nhận trong ngắn hạn.

Nếu quan sát vào mô hình giá hiện tại ta sẽ thấy mô hình 2 đáy đang có khả năng hình thành quanh vùng 1787 - 1790 với điểm Breakout quan trọng hiện tại là 1790.92, nếu như trong đêm nay, giá có thể Breakout được điểm quan trọng này thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng đến 2 vùng mục tiêu ngắn hạn.

Target 1: 1799 - 1800
Target 2: 1809 - 1813.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.