AMBroker

Vàng bounce lần thứ 3 tại trendline giảm

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm nay một lần nữa XAUUSD lại giật rất mạnh khi có lúc lên tới gần 1520. Như nhận định lần trước của mình, vàng nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục giảm theo kênh giá song song, và hiện giờ giá đang rất chạy theo kênh giá đó. Chúc ta có thể thấy áp lức bán mạnh mẽ tại khu vực fibo 61.8 khi xuất hiện rất nhiều bấc nến hình thành tại đây với độ dài bấc tương đối lớn.
Các traders vẫn nên tiếp tục giữ lệnh bán từ vùng giá 1507, mục tiêu sẽ là 1460.
Bình luận:
Giá đang chạy theo nhận định
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.