levanlinhepi

01/02 - Vàng có thể chờ bán

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã có một con sóng hồi về đường ema 25 và đóng nến pinbar chúng ta có thể đặt lệnh chờ phá đường xu hướng để bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.