kimvanmuu

Cánh bán cậu vàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng cánh bán vào lệnh 1840 TL 1860 TP 1765 vàng đang thêo một kênh giá khá rõ