kimvanmuu

Cánh bán cậu vàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng cánh bán vào lệnh 1840 TL 1860 TP 1765 vàng đang thêo một kênh giá khá rõ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.