DubaiSC

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá mà ở đó xu hướng được kỳ vọng sẽ đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai.

Hỗ trợ là vùng giá mà ở đó xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ đảo chiều tăng. Tại vùng này, lực mua sẽ chiếm ưu thế so với lực bán.

Kháng cự là vùng giá mà ở đó xu hướng tăng được kỳ vọng sẽ đảo chiều giảm. Tại vùng lại, lực bán sẽ chiếm ưu thế so với lực mua.

Ví dụ về hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng tăng

- Khi giá đi lên và giảm, vùng giá cao nhất trước khi tiếp tục xu hướng tăng được gọi là vùng kháng cự

- Khi giá điều chỉnh giảm và bật tăng, vùng giá thấp nhất trước khi tiếp tục xu hướng tăng gọi là vùng hỗ trợ

Ngược lại, trong xu hướng giảm, các vùng hỗ trợ và kháng cự cũng được thiết lập khi giá dao động theo thời gian.

Kháng cự và hỗ trợ là một vùng giá chứ không phải một mức giá cụ thể. Bạn chỉ cần lấy bóng nến làm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Tại vùng đỉnh, vùng hỗ trợ là khoảng cách giữa giá cao nhất đến giá đóng/mở cửa. Nếu càng nhiều nến tạo nên vùng kháng cự, thì đó là vùng kháng cự mạnh, giá sẽ khó bứt phá khỏi vùng này.

Tại vùng đáy, vùng kháng cự là khoảng cách giữa giá thấp nhất đến giá đóng/mở cửa. Nếu càng nhiều nến tạo nên vùng hỗ trợ, thì đó là vùng hỗ trợ mạnh, giá sẽ khó giảm qua vùng này.

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/yjufig016
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.