JaneDoan

Gold H1 mua theo mô hình cờ

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
TP tại 1308-13015
SL 1293
Bình luận:
Chờ tín hiệu tại 1288
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.