NgocHaiPearlie

XAUUSD - Kỳ vọng tăng điều chỉnh lên mức kháng cự.

Giá lên
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng điều chỉnh tăng như kỳ vọng trên hình.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.