Tony_Gao

Chiến lược Gold

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trên khung 4h đang tích lũy phân kỳ RSI rất đẹp khả năng rơi rất cao,,,, ưu tiên bán về các vùng giá như hình......
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.